WS-600 วิธีกำหนดสิทธิ์ผู้ดูแล

รูปหน้าเครื่องWS-600
1. กดปุ่ม M/OK ค้างเพื่อเข้าสู่เมนูหลัก แล้วเลือกที่เมนู ผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม M/OK 1. กดปุ่ม M/OK ค้างเพื่อเข้าสู่เมนูหลัก แล้วเลือกที่เมนู ผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม M/OK  2. เลือกที่เมนู เพิ่ม แล้วกดปุ่ม M/OK 2. เลือกที่เมนู เพิ่ม แล้วกดปุ่ม M/OK
3. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู บันทึกนิ้ว แล้วกดปุ่ม M/OK 3. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู บันทึกนิ้ว แล้วกดปุ่ม M/OK  4. วางนิ้วมือเดียวกัน 3 ครั้ง แล้วกดปุ่ม M/OK เพื่อทำการ บันทึก แล้วกดปุ่ม ESC 1 ครั้ง 4. วางนิ้วมือเดียวกัน 3 ครั้ง แล้วกดปุ่ม M/OK เพื่อทำการ บันทึก แล้วกดปุ่ม ESC 1 ครั้ง
 5. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู ตัวอย่าง แล้วกดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เพื่อเปลี่ยนจาก ผู้ใช้ให้เป็นผู้ดูแล 5. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู ตัวอย่าง แล้วกดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เพื่อเปลี่ยนจาก ผู้ใช้ให้เป็นผู้ดูแล 6. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK 6. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK
 7. หน้าจอจะแสดง บันทึกเรียบร้อย ทำต่อ ให้กดปุ่ม M/OK แล้วกดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ 7. หน้าจอจะแสดง บันทึกเรียบร้อย ทำต่อ ให้กดปุ่ม M/OK แล้วกดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป