1 รายละเอียดคู่มือ

คู่มือนี้จะแนะนําการใช้โปรแกรม WarpX  โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานบนวินโดว์ และสามารถ ใช้ในการจัดการเกี่ยวกับเครื่อง Warp 3 series นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันการใช้งานเกี่ยวกับระบบ access control และ time& attendance รวมอยู่ด้วย

วิธีการติดต่อใช้งาน Warp3 series มีอยู่ 3 วิธี:
• ใช้งานผ่าน Web base โดยใช้ IE (Internet Explorer) สามารถเข้าสู่ web base ได้โดยต้องใส่ user name และ พาสเวิร์ด โดยไปศึกษาที่คู๋มือ Warp3_Web
• ใช้โปรแกรม WarpX_Client, Warp Server และ WarpMonitor แต่โปรแกรมหลักในการใช้งานคือ WarpX_Client
• ใช้ SDK เพื่อเขียนโปรแกรมการใช้งานเอง

กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป