ขั้นที่ 3: การเพิ่มเครื่องในโปรแกรม

พนักงาน สามารถเพิ่มเครื่องสแกนเข้าระบบโดยใช้โปรแกรม WarpX_Client

  •  ในส่วนของเมนเมนูเลือก [Device Management] ส่วน [Task and Utility] เลือก [Add Device]
    2014-04-22 9-32-24
  • ใส่ข้อมูลของเครื่องสแกนให้ตรงซึ่งประกอบด้วย ชนิดของเครื่อง หมายเลขเครื่อง ชื่อ เครื่อง IP Address คอมคีย์จากนั้นกดปุ่ม [Test Connect] และถ้าเชื่อมต่อสําเร็จ กดปุ่ม [Save]
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป