ขั้นที่ 4: เพิ่ม Server (Zone)

การใช้งานครั้งแรกพนักงานต้องสร้าง  Server Zone และเพิ่มเครื่องสแกนใน server
2014-04-22 9-38-40

หลังจากที่สร้าง Server Zone เรียบร้อยแล้ว Warp Server สามารถใช้งานได้ กรณีที่ใช้Warp3 series เป็น access control ต้องทําตามขั้นตอนที่ 5 และ 6 คือสร้าง Door List และ Map zone ก่อน ถ้าไม่ใช่เป็น access control สามารถเปิด Warp Server ได้

ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป