ขั้นที่ 8: การตั้งค่า Warp Server

เลือก Zone ID ตามที่สร้าง โดยกดที่ปุ่ม [Config]
2014-04-22 9-54-332014-04-22 9-55-122014-04-22 9-55-45

Auto Backup time ถูกใช้เมื่อพนักงานต้องการให้Warp Server ดึงข้อมูลการเข้าออกทั้งหมดมาเก็บไว้ในเวลาที่กําหนด

ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป