ข้อมูลบัตร

ประวัติบัตร เมนูนี้ใช้ในการตรวจสอบประวัติบัตรเพื่อดูว่าบัตรใบนั้นใครเป็นเจ้าของบัตร
1.กดปุ่ม [ประวัติบัตร] เพื่อเพิ่มข้อมูลของพนักงานที่ใช้บัตรแต่ละใบ

2014-04-22 11-59-12

2.กดปุ่ม [เพิ่ม] เพื่อเพิ่มบัตร

2014-04-22 11-59-58

3.ใส่รหัสบัตร
4. กําหนดสถานะ การใช้งาน

2014-04-22 12-00-15

ประวัติพนักงานจากการใช้บัตร สามารถตรวจสอบได้ว่าพนักงานคนนั้นใช้บัตรรหัสใด
1.กดปุ่ม [ประวัติพนักงานในการใช้บัตร]

2014-04-22 13-00-14
2.ใส่รหัสพนักงานที่ต้องการค้นหาข้อมูล
3.กดปุ่ม [ค้นหา] เพื่อค้นหาข้อมูล
4. การค้นหาข้อมูลพนักงานอีกหนึ่งวิธีคือ เลือกค้นหาตามกลุ่ม พนักงานาทั้งหมด / ผู้ที่ใช้บัตร / ผู้ที่ไม่ใช้บัตร

ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป