เข้าสู่โปรแกรม Warp X_Client

การเข้าใช้งานโปรแกรม WarpX_client ต้องใส่พาสเวิรดหรือตรวจสอบลายนิ้วมือของ พนักงานเพื่อเข้า โปรแกรม พนักงานสามารเปลี่ยน IP address ของ server ได้ถ้าต้องการ
2014-04-22 10-29-32

ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป