การดู Log ในแต่ละประตู

ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ประตู ที่ต้องการดูข้อมูลการเข้าออก
2014-04-23 10-04-13
2014-04-23 10-03-39
หมายเหตุ  เมนูนี้สามารถตรวจดูข้อมูล 2 วันล่าสุดเท่านั้น ถ้าต้องการดูรายละเอียดในวันอื่นๆ ให้กลับไปดูในเมนู รายงาน

ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก