การตั้งค่าโปรแกรมให้แสดงรูปพนักงาน

1 คลิ๊กที่ปุ่ม [ System Config ]
2014-04-23 9-57-01
2 คลิ๊กปุ่ม [ OK ] กรณีที่มี admin ต้องใส่ user name และ password
2014-04-23 9-56-31
3 ที่เมนู [ Show User’s Picture ] ไม่เลือก [ Hide ]
2014-04-23 9-55-15
4 คลิ๊กปุ่ม [ Save ] เพื่อบันทึก

ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป