ผู้ดูแลระบบ

ตั้งผู้ดูแลระบบ สามารถกําหนดได้ว่าผู้ดูแลระบบแต่ละคน สามารถใช้งานเมนูใดบ้าง
2014-04-23 9-30-06
ตรวจสอบผู้ใช้งานโปรแกรม สามารถตรวจสอบผู้ดูแลระบบได้ว่าเข้ามาแก่ไขข้อมูลส่วนใด

2014-04-23 9-30-41

ย้อนกลับ กลับเมนูหลัก ถัดไป