MP-5900 วิธีตั้งค่า วันที่และเวลา

2014-05-14 14-02-51
1. กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก1. กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. เลื่อนลูกศรไปทางขวามือ เลือกเมนู วัน/เวลา กดปุ่ม OK3. เลื่อนลูกศรไปทางขวามือ เลือกเมนู วัน/เวลา กดปุ่ม OK 4. ให้ทำการตั้งค่า วันที่ เสร็จแล้วให้กดปุ่มลูกศรชี้ลง4. ให้ทำการตั้งค่า วันที่ เสร็จแล้วให้กดปุ่มลูกศรชี้ลง
5. ให้ทำการตั้งค่า เวลา เสร็จแล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง5. ให้ทำการตั้งค่า เวลา เสร็จแล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 6. เลือกที่ ตกลง กดปุ่ม OK6. เลือกที่ ตกลง กดปุ่ม OK
7. หน้าจอแสดง บันทึกการแก้ไขเรียบร้อย กดปุ่ม OK จากนั้นกดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่7. หน้าจอแสดง บันทึกการแก้ไขเรียบร้อย กดปุ่ม OK จากนั้นกดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่

 

ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป