MP-5900 วิธีแก้ไขผู้ใช้และลายนิ้วมือ

2014-05-14 14-02-51
5-19-2014 10-06-35 AM1. กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 5-19-2014 10-07-16 AM2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
5-19-2014 9-36-34 AM3. เลือกที่เมนู ผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม OK 5-19-2014 10-21-28 AM4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู จัดการ แล้วกดปุ่ม OK
5-19-2014 10-24-54 AM5. หน้าจอแสดง รหัสและรายชื่อ ของผู้ใช้ทั้งหมด ให้กดปุ่ม MENU  5-19-2014 10-25-20 AM6. เลือกที่เมนู ค้นหาผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม OK
5-19-2014 10-25-54 AM7. ให้ใส่ รหัสของผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 5-19-2014 10-29-07 AM8. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม OK
5-19-2014 10-30-11 AM9. แถบสีน้ำเงิน จะเลื่อนไปอยู่ที่รหัสของผู้ใช้ที่ทำการค้นหา แล้วกดปุ่ม MENU อีกครั้ง 5-19-2014 10-30-53 AM10. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู แก้ไข แล้วกดปุ่ม OK
5-19-2014 10-31-32 AM11. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่ บันทึกนิ้ว แล้วกดปุ่มOK 5-19-2014 10-32-30 AM12. วางนิ้วมือเดียวกัน 3 ครั้ง
5-19-2014 10-32-50 AM13. หน้าจอแสดง บันทึกสำเร็จ กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่เมนูหลัก
5-19-2014 10-33-14 AM14. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่ ตกลง กดปุ่ม OK
5-19-2014 10-33-51 AM 15. หน้าจอจะแสดงให้เห็นว่าจำนวนลายนิ้วมือของผู้ใช้ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่

 

ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป