วิธีตั้งค่า IP Address ที่เครื่องสแกน

การกำหนด IP ของตัวเครื่องบันทึเวลา เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรม Time Attendance ได้ โดยผ่านระบบ

ip-01 ip-02
1.กดปุ่ม M/OK เพื่อเข้าสู่เมนู เลือก “การสื่อสาร”(COMM) 2.เลือกที่ “เครือข่าย” (Network)
ip-03 ip-04
3.กำหนดหมายเลข IP Address แล้วเลือก “OK” 4.ระบบจะแสดงผลการตั้งค่า เลือก”ตกลง”