วิธีติดตั้งโปรแกรม Soyal 701 Client

ใส่แผ่นซีดี ซอร์ฟแวร์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์จากนั้นเครื่องจะทำการเปิดขึ้นมาเองอัตโนมัติเลือกเมนูเป็นภาษา  อังกฤษ (English)
04-03-2014 16-50-09

จากนั้นหน้าจะแสดงเมนูให้เลือก ขั้นตอนในการติดตั้ง Software 701 Client
04-03-2014 16-50-25

กดปุ่ม Run

04-03-2014 16-50-41

กดปุ่ม Run

04-03-2014 16-50-59

กดปุ่ม Next
04-03-2014 16-51-24

กดปุ่ม Next
04-03-2014 16-51-38

กดปุ่ม Next
04-03-2014 16-51-54

กดปุ่ม Next
04-03-2014 16-52-09

จากนั้นกดปุ่ม Finish
กระบวนการติดตั้งเสร็จสิ้น
04-03-2014 16-52-25