วิธีติดตั้งโปรแกรม SOYAL 701 Server

เลือกที่เมนู 701 Server
04-03-2014 17-04-43

กดที่ปุ่ม Run

04-03-2014 17-05-49

กดที่ปุ่ม Run

04-03-2014 17-06-04

04-03-2014 17-06-20

กดปุ่ม Next

04-03-2014 17-06-32

กดปุ่ม Next

04-03-2014 17-06-46

กดปุ่ม Next

04-03-2014 17-06-59

กดปุ่ม Next

04-03-2014 17-07-13

จากนั้นกดปุ่ม Finish เพื่อเสร้จสิ้นการติดตั้ง

04-03-2014 17-07-27