วิธีการตั้งค่าโปรแกรม SOYAL 701 Client

คลิ๊กเลือก Start > All Programs > Soyal Software > 701 Client
04-03-2014 17-25-13

ใส่ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านแล้วกดปุ่ม Login
04-03-2014 17-25-35

เลือกที่เมนู Download Data
04-03-2014 17-25-52

เลือกเครื่องที่ต้องการแล้วทำการตั้งเวลาเครื่องอ่านบัตรให้ตรงกับคอมพิวเตอร์
โดยกดปุ่ม Clock เมื่อส่งข้อมูลแล้วให้กดปุ่ม Exit04-03-2014 17-26-29

เลือกที่เมนู Tools > Import / Export Format of Card
04-03-2014 17-34-26

 

ไปเลือกที่ Item Space ติ๊กเลือกที่หัวข้อ Tab
แล้วในหัวข้อ In/Export Card Range ให้ใส่ข้อมูลบัตรที่เริ่มต้น
และบัตรที่สิ้นสุด แล้วกดปุ่ม OK
04-03-2014 17-27-04

เสร็จแล้วไปที่เมนู User Card Edit
04-03-2014 17-27-15

กดที่ปุ่ม Tool Box แล้วเลือกที่หัวข้อ  Read / write to 701 H เพื่อดึงข้อมูลบัตรจากเครื่องสแกน
04-03-2014 17-27-27

เลือกเครื่องสแกน > เลือก 721/727 H V3(V5.5) Under PC > Read >
แล้วใส่บัตรเริ่มต้นที่ต้องการดึงข้อมูล และ สิ้นสุดของการดึงข้อมูล แล้วกดปุ่ม Start
04-03-2014 17-28-19