วิธีตั้งค่าโปรแกรม SOYAL 701 Sever

กดที่เมนู Start  >  All Programs  >  Soyal Software  >  701 Server
04-03-2014 17-42-37

เมื่อเปิด 701 Server ขึ้นมาแถบเมนูด้านล่างขวามือจะมี Icon รูป S แสดงขึ้นมา

04-03-2014 17-43-39

คลิกขวาที่ Icon แล้วกด Run

04-03-2014 17-43-52

จากนั้นให้ใส่ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ในช่องของ Login Name และช่อง Password
(หมายเหตุ : เดิม Login name :  supervisor         Password : supervisor)
เสร็จแล้วกดปุ่ม Login
04-03-2014 17-44-04

ก็จะเข้ามาสู่หน้าเมนูหลักของ 701 Server
04-03-2014 17-44-19

ให้เลือกที่เมนู Com ( RS 232 / Modem Port )
04-03-2014 17-44-35

เลือกชนิดการเชื่อมต่อ ในที่นี้ให้เลือกการเชื่อมต่อเป็น TCP/IP  แล้ว Set ค่าตามรูป แล้วกด Yes
04-03-2014 17-44-49

ไปที่เมนู Lan
04-03-2014 17-45-03

เลือกประเภทเครื่องที่ต้องการใช้งาน แล้วใส่ IP Addess เข้าไป ส่วน Portจะเป็น(1621)
จากนั้นกด Yes
04-03-2014 17-45-15

จากไปที่เมนู  Line เพื่อดูว่าเชื่อมต่อสำเร็จหรือไป ถ้าเป้นสัญลักษณ์ Y แสดงว่าเชื่อมต่อสำเร็จ
หากเชื่อมต่อไม่สำเร็จให้ตรวจเช็คค่าต่าง ๆ ที่ Set ไว้
04-03-2014 17-45-28