BS-100

BS-100 Fingerprint Time Attendance

ictsmart-bs-100-fingerprint

 

การเข้าสู่เมนูเครื่อง

การจัดการผู้ใช้

การตั้งค่าระบบ

การนำเข้า / ส่งออกข้อมูล ผ่าน USB